Εκτινασσόμενος δάκτυλος (trigger finger)

Εκτινασσόμενος δάκτυλος (trigger finger)

Τι είναι:

Η Στενωτική Τενοντοελυτρίτιδα (trigger finger) είναι μια παθολογική κατάσταση κατά την διάρκεια που ο ασθενής προσπαθεί να κάμψει την μεσαία άρθρωση του δακτύλου ακούγεται ένα χαρακτηριστικό (κλίκ) και στην πλειονότητα των περιπτώσεων συνοδεύεται από πόνο. Αυτό οφείλεται  στην  αναπήδηση, η  οποία προκαλείται όταν ένας καμπτήρας τένοντας που φλεγμένει και έχει αναπτύξει τενόντιο οζίδιο διέρχεται δια ενός στενού ελύτρου στο σημείο του δακτυλιοειδούς σύνδεσμου Α1 (Εικ 1).

ΕΙΚ 1

Που εμφανίζεται

Η στενωτική τενοντοελυτρίτιδα παρουσιάζεται συνήθως στον αντίχειρα, στο μέσο και στο παράμεσο δάκτυλο μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών και είναι συχνότερη σε ασθενείς με διαβήτη, ρευματοειδή αρθρίτιδα, ρίκνωση Dupuytren, τενοντίτιδα de Quervain, ή επικονδυλίτιδα. Οι ασθενείς παρουσιάζουν αδυναμία κίνησης στο πάσχον δάκτυλο και εμφανίζουν ακουστικά φαινόμενα τύπου κλικ. Το φαινόμενο της αναπήδησης είναι συνήθως, αλλά όχι πάντα, επώδυνο.

Οι ασθενείς παρουσιάζουν συνήθως ένα οζίδιο στην περιοχή  που είναι δυνατό να ψηλαφηθεί κατά την κίνηση του τένοντα και είναι συνήθως επώδυνο στην ψηλάφηση.

 

Θεραπεία

Η αυτόματη ύφεση του φαινομένου της αναπήδησης είναι σπάνια. Εάν δεν αντιμετωπιστεί ο εκτινασσόμενος δάκτυλος το φαινόμενο παραμένει αποτελώντας μία επώδυνη ενόχληση. Εάν το δάκτυλο παραμείνει σε συνεχή κάμψη είναι δυνατή η πρόκληση μόνιμης δυσκαμψίας.  Η συντηρητική αντιμετώπιση συνίσταται σε θεραπεία με LASER Hilterapia με την στάνταρ κεφαλή (Εικ2) για την μείωση του οιδήματος και την τοπική καταστολή της φλεγμονής. Η τοποθέτηση νάρθηκα (Eικ3) με το δάκτυλο σε έκταση πρέπει να γίνει μόνο στο οξύ στάδιο αλλά με διακοπή κατά την διάρκεια της ημέρας, και να γίνεται απο τον ίδιο τον ασθενή παθητικά (δηλαδή με το άλλο χέρι) η κίνηση της κάμψης της άρθρωσης για μην υπάρξει δυσκαμψία της άρθρωσης. Εδώ το κομμάτι του manual therapy θα παίξει σημαντικό ρόλο κάνοντας ήπιους χειρισμούς χωρίς πόνο που θα βοηθήσουν στην μείωση του οιδήματος στο έλυτρο σε πρώτο χρόνο, και στην αποκατάσταση της κινητικότητας σε δεύτερο χρόνο.

ΕΙΚ 3 - ΕΙΚ 4

Σε καταστάσεις που  έχουν χρονίσει και δεν ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στη φυσικοθεραπεία η συντηρητική αντιμετώπιση περιλαμβάνει την έγχυση κορτικοστεροειδών με τοπικό αναισθητικό στο έλυτρο των καμπτήρων.

Η χειρουργική επέμβαση στον εκτινασσόμενο δάκτυλο πραγματοποιείται όταν αποτύχει η συντηρητική θεραπεία.

Εκτινασσόμενος Δάκτυλος σε Παιδιά

Ο εκτινασσόμενος δάκτυλος σε παιδιά είναι μία συγγενής κατάσταση, στην οποία η στένωση του δακτυλιοειδούς συνδέσμου Α1 του αντίχειρα προκαλεί αδυναμία έκτασης και οδηγεί σε κάμψη του αντίχειρα στη μεσοφαλαγγική άρθρωση. Είναι συχνά και στα δύο χέρια. Συνήθως δεν παρουσιάζεται πόνος ή κλικ επειδή ο αντίχειρας είναι σε μόνιμη κάμψη. Περίπου το 30% των παιδιών παρουσιάζουν αυτόματη ίαση εντός του πρώτου χρόνου της ζωής. Τα υπόλοιπα έχουν ανάγκη χειρουργικής επέμβασης για την διατομή του συνδέσμου Α1 κατά το 2° ή 3° έτος της ηλικίας τους προς αποφυγή μόνιμης σύγκαμψης των δακτύλων.

Βιβλιογραφία

Cannon NM: Diagnosis and Treatment Manual for Physicians and Therapists, 3rd ed. Indianapolis, The Hand Rehabilitation Center of Indiana, PC, 1991.

Creighton JJ, Idler RS, Strickland JW: Hand clinic, trigger finger and thumb. Indiana Med 83(4):260, 1990.

Green D: Operative Hand Surgery, 3rd ed. New York. Churchi­ ll Livingstone, 1993.

Hunter JH: Rehabilitation of the Hand, 3rd ed. St. Louis, Mos- by, 1992.

Idler RS: Anatomy and biomechanics of the digital flexor tendons. Hand Clin 1:3, 1985.

Leddy JP, Packer JW: Avulsion of the profundus tendon insertion in athletes. J Hand Surg 1:66, 1977.

Rhoades CE, Gelberman RH, Manjarris JF: Stenosing tenosynovitis of the fingers and thumbs. Clin Orthop 190:236, 1984.

Scroll to Top