Παθήσεις Άνω Άκρου

Υπηρεσίες

Στο φυσικοθεραπευτήριο ΒΙΟΑΝΑΤΑΞΗ έχουμε την απόλυτη εξειδίκευση στην αποκατάσταση των παθήσεων του άνω άκρου. Η άριστη γνώση της λειτουργίας του άνω άκρου σαν σύνολο είναι αυτή που μας κάνει να είμαστε σίγουροι για την επιτυχή αποκατάσταση.

Ιδιαίτερα η άρθρωση του ώμου ήταν πάντοτε μία ιδιαίτερη περιοχή στην αποκατάσταση και για τους ορθοπεδικούς και για τους φυσικοθεραπευτές. Λόγω της ανατομίας της και της μεγάλης κινητικότητας που έχει, χρειάζεται εξειδικευμένη θεραπεία για να έχουμε οριστική λύση στα προβλήματα που παρουσιάζονται.

Ο φυσικοθεραπευτής πρέπει να είναι γνώστης των χειρουργικών επεμβάσεων του άνω άκρου, διότι κάθε επέμβαση απαιτεί την ανάλογη φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση.

Σε περιπτώσεις μη χειρουργικές, η αποκατάσταση του άνω άκρου απαιτεί λεπτομερή αξιολόγηση από το θεραπευτή γιατί τα αποτελέσματα κρίνονται στη λεπτομέρεια.

Η πλήρης αποκατάσταση της κίνησης και η ισορροπία των μυϊκών δυνάμεων, είναι καθοριστικοί παράγοντες για τη σωστή λειτουργία του.

Σε μετεγχειρητικές καταστάσεις υποστηρίζουμε τους ασθενείς μας με συσκευές παθητικής κινητοποίησης (CPM) στο σπίτι τους, για την ασφαλή, γρηγορότερη και χωρίς υποτροπές έκβαση της πορείας τους. Παθήσεις που αντιμετωπίζουμε συχνά στη ΒΙΟΑΝΑΤΑΞΗ:

Scroll to Top