Νευρίνωμα Morton

Νευρίνωμα Morton

Παθολογία: 

Εμφάνιση  πόνου, λόγω ανάπτυξης ενός καλοήθους όγκου, στο πελματικό νεύρο, κυρίως ανάμεσα στο 3o και 4o μετατάρσιο.

Υπάρχει  καυστικός πόνος  και μούδιασμα σε όλη την περιοχή και ο ασθενής έχει την εντύπωση ότι περπατά πάνω σε ένα παγωμένο μάρμαρο. Η παθολογία  έχει δημιουργηθεί λόγω  παγίδευσης και ισχαιμίας του κοινού δακτυλικού νεύρου (εικ1), με αποτέλεσμα την διόγκωσή του, άρα και τη μη ομαλή λειτουργία του.

ΕΙΚ 1
Αιτιολογία: 

Η ακριβής αιτιολογία δεν έχει βρεθεί. Επιβαρυντικοί παράγοντες όμως είναι η πτώση των μεταταρσίων, η πλατυποδία, η ανισοσκελία, τα ακατάλληλα υποδήματα (στενά, ψηλά τακούνια), η επαναλαμβανόμενη φόρτιση στα μετατάρσια (πχ στο τένις ή το τρέξιμο κ.α).

Κλινική εικόνα: 

Έντονος τοπικός  καυστικός πόνος στη διάρκεια της βάδιση, που ανακουφίζεται κατά την ανάπαυση. Συχνά μπορεί να υπάρξει πόνος αντανάκλασης  σε όλο το πρόσθιο τμήμα του άκρου πόδα και διαταραχή της αισθητικότητας, όπως  μουδιάσματα και κράμπες.  Κατά την ψηλάφηση επάνω στο σημείο του προβλήματος υπάρχει πολύ μεγάλη ευαισθησία και πόνος.

Θεραπεία: 

Αρχικά, συντηρητική θεραπεία, με αποφόρτιση της περιοχής,  χρήση κατάλληλων και άνετων υποδημάτων έπειτα από πελματογράφημα (εικ2), ώστε να υποστηρίζεται το πόδι και οι φορτίσεις να είναι ισορροπημένες. Για αντιμετώπιση της φλεγμονής, του πόνου και γενικότερα των συμπτωμάτων, το laser Hilterapia  αυξάνει την αιμάτωση του νεύρου  μειώνει τα επίπεδα του πόνου από τις πρώτες θεραπείες. Το manual therapy με την κινητοποίηση των μεταταρσίων αλλά και γενικότερα των αρθρώσεων του πέλματος  βελτιώνουν  την κινητικότητας των αρθρώσεων της περιοχής, με αποτέλεσμα την καλύτερη λειτουργία αυτής. Η θεραπεία μπορεί να συνδυαστεί και με τοπική έγχυση κορτιζόνης.

Αν  η συντηρητική θεραπεία δεν αποφέρει τα αναμενόμενα  αποτέλεσμα και τα συμπτώματα επιμένουν, συνιστάται χειρουργική θεραπεία, διότι αν το πρόβλημα δεν αντιμετωπιστεί μπορεί να υπάρξει λέπτυνση του δέρματος της πελματιαίας επιφάνειας.

Προβλήματα του έχουν παρατηρηθεί μετά το χειρουργείο είναι η έλλειψη αισθητικότητας ή υπαισθησία,  αιμωδίες ανάμεσα στα δάχτυλα ή η δυσκολία στη βάδιση φορώντας ψηλά παπούτσια.

ΕΙΚ 2
Πρόληψη: 

H χρήση κατάλληλων ανατομικών υποδημάτων είναι ένας σημαντικός παράγοντας για να αποτρέψει  την δημιουργία του  νευρινώματος  Morton.

Βιβλιογραφία:

Greenfield J, ReaJ Jr, Ilfeld FW: Morton’s interdigital neuroma: indications for treatment by local injections versus surgery. Cl­ in Orthop 185:142, 1984.

Mann RA, Coughlin MJ: Surgery of the Foot and Ankle, 6th ed. St. Louis, Mosby, 1993.

Scroll to Top