Κinesiotape

Κinesiotape

Το Kinesiotape είναι ελαστικός αυτοκόλλητος επίδεσμος που εφαρμόζεται απευθείας στο δέρμα. Την ιδέα την είχε πρώτος, τέλη του ’70, ο Ιάπωνας KenzoKase, ο οποίος ήθελε να εξελίξει την κλασική ανελαστική και σταθερή περίδεση με ένα νέο υλικό, το οποίο θα προσέγγιζε την ελαστικότητα του μεγαλύτερου οργάνου του σώματος, το δέρμα.

Kinesiotape

Με το Kinesiotape επιτυγχάνεται η αύξηση:

 •         μικροκυκλοφορίας τοπικά
 •         θερμότητας
 •         μετάδοσης νευρομυïκών ερεθισμάτων,

έτσι ώστε να ενισχυθεί η φυσική διαδικασία επούλωσης του αντίστοιχου ιστού ή περιοχής που έχει το πρόβλημα. Πρόερχεται από 100% φυσικό υλικό, υποαλλεργικό και είναι ανθεκτικό στο νερό.

Kinesiotape

Ο τύπος σχεδίου που θα τοποθετηθεί το kinesiotape εξαρτάται από τη φάση του τραυματισμού (οξεία, υποξεία ή χρόνια) και αναλόγως το στόχο που θέλουμε να επιτύχουμε, εφαρμόζουμε διαφορετική τάση στις ίνες του kinesiotape.

Πως τοποθετείται

Σε μυ και τένοντα τοποθετείται διατηρώντας όλο το εύρος της κίνησης (ώστε να δημιουργηθούν πτυχώσεις). Ένας βασικός κανόνας σε οξεία φάση, που θέλουμε αναστολή της λειτουργικότητας για να ξεκουραστεί ο μυς από την υπέρχρηση, το kinesiotape τοποθετείται από την κατάφυση στην έκφυση του μυ με 15-25% τάση. Ενώ σε χρόνιο εξασθενημένο μυ, που θέλουμε διευκόλυνση της λειτουργικότητας, βάζουμε το tape από την έκφυση προς την κατάφυση του μυ με 25-50% τάση στις ίνες.

Παρακάτω αναφέρονται οι τύποι σχεδίων εφαρμογής και η αποτελεσματικότητά τους:

 • Ο τύπος Y χρησιμοποιείται σε αδύναμους μυς και διευκολύνει ή αναστέλλει τα ερεθίσματα του μυ ανάλογα με τη τάση που εφαρμόζεται κατά την τοποθέτηση.
 • Ο τύπος I μπαίνει κυρίως σε οξύ τραυματισμό, τένοντα ή συνδέσμου και επιτυγχάνει μείωση του οιδήματος και του πόνου.
 • Ο τύπος Χ χρησιμοποιείται κυρίως σε διάρθριους μυς ή σε μυς που το κινητικό τους πρότυπο αλλάζει (πχ ρομβοειδής μυς).
 • Ο τύπος DONUT εφαρμόζεται για την αντιμετώπιση έντονου οιδήματος.
 • Ο τύπος FAN ή WEB (τροποποιημένο FAN) έχει αρκετά μεγάλο αποτέλεσμα στη μείωση του λεμφοιδήματος.

Kinesiotape

Συνοψίζοντας

Με έρευνες έχει αποδειχτεί η αποτελεσματικότητα του taping στον πόνο κατά τη διάρκεια ασκήσεων και στη μείωση του οιδήματος. Για σίγουρη επιτυχία πρέπει να χρησιμοποιείται συνδυαστικά με άλλες τεχνικές φυσικοθεραπείας και όχι μεμονωμένα (πχ με τεχνικές κινητοποίησης των οστών, με τεχνικές μάλαξης, ασκήσεις κ.α).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 • R. Schleip, W. Klingler, F. Lehmann-Horn, Active fascial contractility: Fascia may be able
 • to contract in a smooth muscle-like manner
 • and thereby influence musculoskeletal dynamics,Department of Applied Physiology, Ulm University, Albert-Einstein-Allee 11, 89069 Ulm, Germany,2005
 • CLINICAL THERAPEUTIC APPLICATIONS OF THE KINESIO TAPING METHOD,2003 by Kenzo Kase, Tokyo, Japan.
 • Fascia Is Able to Contract in a Smooth Muscle like Manner and Thereby Influence Musculoskeletal Mechanics
 • R. Schleip1, W. Klingler1,2 and F. Lehmann-Horn1, 1Department of Applied Physiology  and of Anesthesiology, Ulm University, Germany
 • Schwangerschaft und Kinesio-Tape, Siegfried Breitenbach
 • Diana J. Osterhues,The use of Kinesio Tapingin the management of traumatic patella dislocation, case study, Physiotherapy Theory and Practice, 20: 267_270, 2004
 • Kenzo K., Tatsuyuki H., Tomoki O., KINESIOTAPING WITH PICTURES AND ILLUSTRATIONS, Japan
 • Mostafavifar M1Wertz JBorchers J., A systematic review of the effectiveness of kinesio taping for musculoskeletal injury., Phys Sportsmed. 2012 Nov;40(4):33-40. doi: 10.3810/psm.2012.11.1986
 • Djordjevic OC1,Vukicevic D,Katunac L,Jovic S., Mobilization with movement and kinesiotaping compared with a supervised exercise program for painful shoulder: results of a clinical trial, J Manipulative Physiol Ther. 2012 Oct;35(8):659. ,J Manipulative Physiol Ther.2012 Jul;35(6):454-63. doi: 10.1016/j.jmpt.2012.07.006. Epub 2012 Aug 24.
Scroll to Top