Ισοκινητικό Δυναμόμετρο CYBEX 6000

Εξοπλισμος

Το ισοκινητικό δυναμόμετρο είναι συσκευή υψηλής τεχνολογίας, συνδεδεμένη με ηλεκτρονικό υπολογιστή, ο οποίος αξιολογεί και συγκρίνει τις αρθρώσεις όπως και τις μυϊκές ομάδες της πάσχουσας πλευράς, με τις αντίστοιχες της υγιούς πλευράς, καθώς επίσης και με πρωτόκολλα φυσιολογικών τιμών. Ακόμα χρησιμοποιείται για την αποκατάσταση και ενδυνάμωση μυϊκών ατροφιών. Αυτό γίνεται με ειδικά προγράμματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες κάθε προβλήματος, βάσει των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης.

Είναι γνωστό πόσο μεγάλο ρόλο παίζει το ισοκινητικό δυναμόμετρο στη φάση της αποκατάστασης, μετά από χειρουργείο προσθίου χιαστού, στροφέων ώμου (rotator cuff), για την ομαλή ενδυνάμωση των μυϊκών ομάδων και για την πρόληψη υποτροπών. Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να τονιστεί ο σημαντικός ρόλος του ισοκινητικού δυναμόμετρου στην πρόληψη ρήξεων προσθίου χιαστού και την ρήξη του (rotator cuff).

Το software HUMAC είναι το πιο δημοφιλές για ισοκινητικά δυναμόμετρα σε όλο τον κόσμο.

Scroll to Top