Ηλεκτροθεραπεία

Εξοπλισμος

Η ηλεκτροθεραπεία περιλαμβάνει μορφές ρευμάτων που μπορούν να πραγματοποιήσουν ηλεκτρικό μυϊκό ερεθισμό με σκοπό, τη μυϊκή ενδυνάμωση και αισθητικό ηλεκτρικό ερεθισμό με κύριο σκοπό την αναλγησία της περιοχής που εφαρμόζεται. Τα είδη των ηλεκτρικών θεραπευτικών ρευμάτων είναι τα εξής:
  • Τα συνεχή ρεύματα (γαλβανικά)
  • Τα παλμικά συνεχή ρεύματα
  • Τα εναλλοσόμενα ρεύματα (TENS)
  • Τα μονοφασικά, διφασικά και πολυφασικά (παρεμβαλλόμενα και ρώσικα ρεύματα).
Τα κυριότερα αναλγητικά ρεύματα που χρησιμοποιούνται είναι:
  • TENS, χαρακτηρίζονται σαν η πιο σύγχρονη μορφή αναλγητικών ηλεκτρικών ρευμάτων. Η ελάττωση ή αναστολή του πόνου προκύπτει από την εφαρμογή του TENS, οφείλεται στην επίδρασή του σε διάφορα επίπεδα του κεντρικού νευρικού συστήματος
  • Παρεμβαλλόμενα
  • Διαδυναμικά
Με τις δύο παραπάνω μορφές ρευμάτων και με την κατάλληλη επιλογή και ρύθμιση των συχνοτήτων, μπορούν να επιτευχθούν βαθιές μυϊκές συσπάσεις με αποτέλεσμα τη βελτίωση της αιματικής και λεμφικής κυκλοφορίας στους εν το βάθει πάσχοντες ιστούς. Οι βαθιές μυϊκές συσπάσεις και η βελτίωση της αιματικής και λεμφικής κυκλοφορίας, συντελούν στη μείωση του μυϊκού σπασμού, του οιδήματος και της φλεγμονής στην πάσχουσα περιοχή, προκαλώντας έτσι ένα δευτερογενές αναλγητικό αποτέλεσμα.
Scroll to Top