Εργομετρικό

Υπηρεσίες

Ο σύγχρονος άνθρωπος όπως σε όλους τους τομείς της ζωής του, έτσι και στο κομμάτι της άθλησης προσπαθεί να ξεπερνά τα όριά του και να βάζει όλο και πιο μακρινούς στόχους . Αυτό απαιτεί σωστή προετοιμασία για να αποφεύγονται τραυματισμοί που αργοπορούν ή σταματούν τους στόχους που έχουμε.

Η ισοκινητική αξιολόγηση είναι μια μέθοδος  εργομέτρησης του μυϊκού συστήματος που μας επιτρέπει να γνωρίζουμε όποια παράμετρο χρειάζεται πάνω στη μυϊκή δύναμη, εκρηκτικότητα και αντοχή έτσι ώστε να ενισχύσουμε το μυϊκό σύστημα όπως χρειάζεται για να αυξήσουμε την απόδοση και συγχρόνως να μειώσουμε σημαντικά την πιθανότητα τραυματισμών.

Το ισοκινητικό δυναμόμετρο CYBEX 6000 που διαθέτει το φυσικοθεραπευτήριο ΒΙΟΑΝΑΤΑΞΗ, είναι διεθνώς το πιο αναγνωρισμένο δυναμόμετρο και έχει γίνει με αυτό η πλειονότητα των επιστημονικών  ερευνών πάνω στον αθλητισμό. Υπάρχει η δυνατότητα μειομετρικής  και πλειομετρικής  αξιολόγησης αγωνιστών και ανταγωνιστών μυϊκών ομάδων στις ακόλουθες περιοχές:

Scroll to Top