Δινόλουτρο

Εξοπλισμος

Το δινόλουτρο είναι ένα μέσο υγρής θερμότητας, που αποτελείται από μια συσκευή η οποία περιέχει νερό, όπου μέσα σε αυτό δημιουργούνται δίνες από μια ηλεκτρική τουρμπίνα.

Η χρήση του δινόλουτρου ενδείκνυται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Σε οξείες, υποξείες και χρόνιες τραυματικές ή φλεγμονώδεις καταστάσεις (μυϊκές θλάσεις, διαστρέμματα αρθρώσεων, κακώσεις συνδέσμων και τενόντων, αρθρίτριδες)
  • Σε δύσκαμπτες αρθρώσεις
  • Σε περιφερικές αγγειακές παθήσεις
  • Σε κακώσεις περιφερικών νεύρων
  • Σε εγκαύματα

Το δινόλουτρο έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση της λεμφικής και αιματικής κυκλοφορίας, όπως και την απορρόφηση των οιδημάτων και αιματωμάτων.

Scroll to Top