Διαλείπουσα Συμπίεση

Εξοπλισμος

Η διαλείπουσα συμπίεση είναι μια συσκευή με αεροθαλάμους και χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση οιδημάτων των άνω και κάτω άκρων. Έχει στόχο την απομάκρυνση του υγρού από το μέλος, μέσω διαδοχικής συμπίεσης με αέρα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν συνδυαστεί με περίδεση και ειδική  λεμφική μάλαξη, μπορεί να συμβάλλει στη μείωση της ίνωσης του λεμφοιδηματικού μέλους (Chen et al, 2001, Morris, 2008).

Η συσκευή της διαλείπουσας συμπίεσης μπορεί να αποτελέσει μέρος θεραπείας σε:

  • Οίδημα κάτω άκρων απο φλεβική ανεπάρκεια
  • Διάστρεμα ποδοκνημικής άρθρωσης
  • Μετά απο χειρουργείο στα άνω και κάτω άκρα
  • Σε τραυματισμούς των μαλακών μορίων (μυϊκές θλάσεις)
  • Αρθρωπλαστικές
  • Θεραπεία ελκών κάτω άκρων
Scroll to Top