Οσφυϊκή

Σπονδυλολίσθηση

Πρόκειται για την πρόσθια ολίσθηση  ενός σπονδύλου σε σχέση με τον υποκείμενο σπόνδυλο (εικ1). ΕΙΚ 1 Αιτιολογία Μη σωστή κατασκευή ή εκ ’γενετής λάθος προσανατολισμός των αρθρώσεων των σπονδύλων μπορούν …

Σπονδυλολίσθηση Read More »

Scroll to Top