Σκολίωση

Με τον όρο σκολίωση περιγράφουμε οποιαδήποτε πλάγια απόκλιση της σπονδυλικής στήλης (ΣΣ). Συναντάται στην θωρακική και οσφυϊκή μοίρα και μπορεί να έχει σχήμα S ή  C. (Εικ.1) ΕΙΚ 1 Υπάρχουν δύο τύποι σκολίωσης, η οργανική και η μη οργανική ή λειτουργική σκολίωση. Η οργανική είναι μη αναστρέψιμη, υπάρχει πλάγια απόκλιση και στροφή της ΣΣ ίσως και προεξοχή της …

Σκολίωση Read More »