Καρπός – Χέρι

Τενοντοελυτρίτιδα De Quervain

Παθολογία Πρόκειται για φλεγμονή της θήκης η οποία περιβάλλει τους 2 τένοντες, που ελέγχουν την κίνηση  στη βάση του αντίχειρα (εικ1).Οι δύο αυτοί τένοντες (Βραχύς εκτείνων τον αντίχειρα και μακρός απαγωγός του  αντίχειρα), είναι προστατευμένοι σε ένα κοινό “κανάλι” το οποίο τους επιτρέπει να ελέγχουν τη κίνηση του αντίχειρα μακριά από τα άλλα δάχτυλα, σε …

Τενοντοελυτρίτιδα De Quervain Read More »

Εκτινασσόμενος δάκτυλος (trigger finger)

Τι είναι: Η Στενωτική Τενοντοελυτρίτιδα (trigger finger) είναι μια παθολογική κατάσταση κατά την διάρκεια που ο ασθενής προσπαθεί να κάμψει την μεσαία άρθρωση του δακτύλου ακούγεται ένα χαρακτηριστικό (κλίκ) και στην πλειονότητα των περιπτώσεων συνοδεύεται από πόνο. Αυτό οφείλεται  στην  αναπήδηση, η  οποία προκαλείται όταν ένας καμπτήρας τένοντας που φλεγμένει και έχει αναπτύξει τενόντιο οζίδιο διέρχεται δια ενός …

Εκτινασσόμενος δάκτυλος (trigger finger) Read More »

Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα

Τι είναι σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα; Το σύνδρομο του καρπιαίου σωλήνα πρόκειται για συμπίεση του μέσου νεύρου στο ύψος του καρπού και συγκεκριμένα, στον καρπιαίο σωλήνα (Εικ.1). Τι είναι καρπιαίος σωλήνας; Ο καρπιαίος σωλήνας είναι ένας περιορισμένος, ανένδοτος οστεοϊνώδης χώρος που φυσιολογικά λειτουργεί ως ένα κλειστό διαμέρισμα (Εικ.1). Στην ουσία είναι ένα κανάλι (τούνελ)  σχηματισμένο από …

Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα Read More »

Παραμόρφωση Dupuytren

Είναι παραμόρφωση της άκρας χείρας και επηρεάζεται η παλαμιαία απονεύρωση του χεριού. Χαρακτηρίζεται από μη αναστρέψιμη ινοπλασία του υποδόριου ιστού της παλάμης, με σχηματισμό ογκιδίων και ινώδους ταινίας, καταλήγοντας σε σύγκαμψη των δακτύλων.(Eικ) Συνήθως επηρεάζεται πρώτα η παλάμη, μετά το 4ο και 5ο δάχτυλο και τέλος το μεσαίο. Μεγαλύτερες πιθανότητες στη νόσο έχουν οι άντρες άνω των …

Παραμόρφωση Dupuytren Read More »

Scroll to Top