Πάρεση Προσωπικού Νεύρου

Πάρεση προσωπικού νεύρου περιφερικής αιτιολογίας Το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (Κ.Ν.Σ) αποτελείται από τον εγκέφαλο και το νωτιαίο μυελό, τα οποία είναι τα κύρια κέντρα, που γίνεται η συσχέτιση και η ολοκλήρωση των νευρικών πληροφοριών. Το Περιφερικό Νευρικό Σύστημα (Π.Ν.Σ) είναι η φυσική συνέχεια του Κ.Ν.Σ και αποτελείται από 43 ζεύγη νεύρων, τα οποία χρησιμεύουν για …

Πάρεση Προσωπικού Νεύρου Read More »