Αρθρόμετρο KT 1000

Εξοπλισμος

Το αρθρόμετρο εκτιμά την προσθιοπίσθια μετατόπιση της κνήμης σε σχέση με το μηρό. Το ΚΤ 1000 (Medmetric Corp., San Diego, CA) εκτιμά με ακρίβεια ακόμη και σε άτομα μυώδη, εύσωμα, ή με έντονο πόνο στην περιοχή, στα οποία η κλινική δεν μπορεί να δώσει αξιόπιστα αποτελέσματα. Σήμερα, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της εξέτασης ασθενών με ρήξη προσθίου ή οπισθίου χιαστού συνδέσμου.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

  • Διάγνωση πλήρους ρήξης του προσθίου χιαστού συνδέσμου
  • Διάγνωση μερικής ρήξης του προσθίου χιαστού συνδέσμου
  • Μετεγχειρητική παρακολούθηση ασθενών που υποβλήθηκαν σε πλαστική αποκατάσταση προσθίου χιαστού συνδέσμου
  • Διάγνωση ρήξης οπισθίου χιαστού συνδέσμου
Scroll to Top