Επισκεφθείτε μας
Κηφισίας 296 & Ναυαρίνου 40
Καλέστε μας
210-6824356
Ωράριο λειτουργίας
Δευτ. - Παρ.: 09:00 - 21:00

Cybex 6000

Το ισοκινητικό δυναμόμετρο είναι συσκευή υψηλής τεχνολογίας, συνδεδεμένη με ηλεκτρονικό υπολογιστή, ο οποίος αξιολογεί και συγκρίνει τις αρθρώσεις όπως και τις μυϊκές ομάδες της πάσχουσας πλευράς, με τις αντίστοιχες της υγιούς πλευράς, καθώς επίσης και με πρωτόκολλα φυσιολογικών τιμών. Ακόμα χρησιμοποιείται για την αποκατάσταση και ενδυνάμωση μυϊκών ατροφιών. Αυτό γίνεται με ειδικά προγράμματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες κάθε προβλήματος, βάσει των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης.

Είναι γνωστό πόσο μεγάλο ρόλο παίζει το ισοκινητικό δυναμόμετρο στη φάση της αποκατάστασης, μετά από χειρουργείο προσθίου χιαστού, στροφέων ώμου (rotator cuff), για την ομαλή ενδυνάμωση των μυϊκών ομάδων και για την πρόληψη υποτροπών. Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να τονιστεί ο σημαντικός ρόλος του ισοκινητικού δυναμόμετρου στην πρόληψη ρήξεων προσθίου χιαστού και την ρήξη του (rotator cuff).

Το software HUMAC είναι το πιο δημοφιλές για ισοκινητικά δυναμόμετρα σε όλο τον κόσμο.

Δυνατότητες

 • Μέτρηση ροπής
  Δυναμικά (σύγκεντρη, έκκεντρη- ισοκίνηση, ισοτονικά)
  Στατικά (ισομετρία)
 • Προπόνηση μεμονωμένων μυών
 • Continuous Passive Motion (CPM)
 • Αλλαγή τύπου λειτουργίας (από CPM σε ισοτονική) ανάλογη με την εφαρμοζόμενη δύναμη
  Αφαίρεση βαρύτητας – Το δυναμόμετρο δεν υπολογίζει το βάρος του μέλους κατά τη διάρκεια της άσκησης
 • Βαλλιστική κίνηση – Κινήσεις με μεγάλη επιτάχυνση που ξεπερνούν την αδράνεια του συστήματος και επιτρέπουν την εξομοίωση λειτουργικών κινήσεων
 • Ισοτονική – Σταθερή αντίσταση

Προδιαγραφές Continuous Passive Motion (CPM) – Σταθερή ταχύτητα
Ροπή:0.14 – 677.91N.m
Παθητική ταχύτητα: 1/16 – 500 deg/sec
Ισοκίνηση – σταθερή ταχύτητα και καταγραφή ροπής δύναμης
Σύγκεντρη ροπή: 0.14 – 677.91 N.m
Έκκεντρη ροπή: 0.14 – 677.91 N.m
Σύγκεντρη ταχύτητα: 1/16 – 500 deg/sec
Έκκεντρη ταχύτητα: 1/16 – 500 deg/sec

Εφαρμογές

 • CPM (Συνεχής παθητική κινητοποίηση)
 • Ενδυνάμωση ισοκινητική μειωμετρική ή πλειωμετρική και ισομετρική
 • Διάταση μαλακών μορίων
 • Αξιολόγηση
  Ο καταλληλότερος τύπος αξιολόγησης δύναμης –
  Μέγιστη προσπάθεια / Επαναληψιμότητα
  Ισοτονικές εφαρμογές
 • Κινητικός έλεγχος
  Δύο Input System για το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα